Informasjon vedørende Covid19

OVERNATTING
Havila Hotel Ivar Aasen holder åpent.
Vi følger retningslinjene fra Regjering og FHI med oppdaterte og gjeldende regler for smittevern.

 

BESØKENDE
Alle besøkende som ikke overnatter på hotellet, må registrere seg ved ankomst.

 

ARRANGEMENT
Vi følger til en hver tid retningslinjene og reglene fra Regjeringen og FHI.
Fra 23.02.2021 tar vi imot arrangement opp til 100 personer

 

OVERSIKT OVER NASJONALE TILTAK
På denne linken finner du alle nasjonale tiltak fra Regjeringen
www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak-fra-3.-januar-2021/id2826828/

 

 

For reservasjon og mer informasjon ring oss på telefon 700 45 100
eller send oss en e-post: resepsjon@hotellivaraasen.no

Per Sævik fyller 80 år

En av Norges største har bursdag i dag:
Per Rolf Sævik runder 80 år. Grunder av Havila-gruppen, med hovedkontor i Fosnavåg.
Dagens Havila-gruppen er blant de største på kysten. Havila Shipping ASA er en betydelig del av Gruppen. Det var i Offshore Per Sævik la grunnlaget for dagens betydelige vekst.
Før offshore og olje var han fisker og skipper på familiens båter.
I dag rommer Havila-gruppen et betydelig offshore-selskap (Havila Shipping ASA), Norges største fergerederi (Fjord1), skipsverft (Havyard Group ASA), flere turist-hotell på kysten og på Færøyene, fire cruise-skip under bygging (Havila Kystruten) som skal konkurrere med Hurtigruten. Etc, etc
Han har vært rederipresident og stortingsrepresentant, ordfører, Fisker og fiskeskipper etv etc
Listen er veldig lang.
Ikke forglemme: Hans 3 barn er alle aktive i selskapene. Mesteparten av aksjene er eiet av de tre : Njål, Hege og Vegard.
PS! Per var en svært viktig person for å få til Stad Skipstunnel. Et engasjement over flere ti-år.
GRATULERER MED 80 ÅRS DAGEN!

Kurs & Konferansepakker

For reservasjon eller forespørsler:

Hotell Ivar Aasen © 2020